English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Roman Kresta 'soukromým u?itelem' Matthewa Wilsona

Zařazeno : MS0603

26.02.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : WRC; zobrazeno : 8588x


Nejmladší britský profesionální jezdec historie, teprve devatenáctiletý Matthew Wilson, nebude chyb?t na startu Mexické rally, t?etího podniku mistrovství sv?ta v rally 2006.
Do severomexického Leonu, kde je situováno centrum rally, p?ijí?dí jezdec Fordu povzbuzen ziskem prvních bod?, které dokázal vybojovat pro Stobart VK M-Sport do hodnocení tým? p?i ?védské rally. Mexická rally, stejn? jako dva p?edchozí podniky, bude pro Matthewa Wilsona úpln? nová. Tentokrát nebude moci t??it ani ze znalostí zku?en?j?ího kolegy, nebo? Luis Perez-Companc pojede v Mexiku také poprvé. Oba jezdci se ale budou samoz?ejm? sna?it co nejvíce roz?í?it bodové konto týmu, zvlá?? kdy? Stobart VK M-Sport p?ijí?dí do Leonu pouze s jednobodovou ztrátou na Subaru World Rally Team. Po mrazivých podmínkách dvou úvodních podnik?, ?eká na jezdce v Mexiku úpln? jiné podnebí. Teploty v Leonu a jeho okolí by nem?ly spadnout pod 20 stup?? Celsia. Trat? Mexické rally jsou nejvý?e polo?ené ze v?ech sout??í sv?tového ?ampionátu. Jede se v?t?inou v nadmo?ské vý?ce p?es 2 000 metr?, na RZ 2 (opakuje se jako RZ 15) vystoupají závodníci a? do vý?ky 2 737 metr?. Závody v takové nadmo?ské vý?ce kladou zvlá?tní nároky na techniku, jezdce i spolujezdce. ?id?í vzduch klade vy??í nároky na fyzickou p?ipravenost jezdc?, ale tak, jako m??e docházet dech lidem, chybí vzduch i automobil?m, jejich? motory ztrácí a? t?etinu svého výkonu. Matthew Wilson: "U? na za?átku sezony jsem ?íkal, ?e dva úvodní podniky pro m? budou t??ké. O Monte Carlu, kde se neustále st?ídá povrch a p?ilnavost, jsem toho moc nev?d?l a stejné to bylo i v p?ípad? ?védska a jízdy na sn?hu. Ale ?otolinu u? trochu znám. Focus specifikace 2005 se ú?asn? ?ídí na jakémkoliv povrchu, ale na ?otolin? je naprosto fantastický." "P?ed tímto podnikem jsem dva dny testoval se svým in?enýrem a Romanem Krestou. Oba byli fantasti?tí a moc mi pomohli. Po oba dny jsem pracoval na kompletním nastavení vozu a ka?dé odpoledne si ke mn? do auta sedl Roman a pomáhal mi s pilováním mého jezdeckého stylu. D?lali jsme spoustu v?cí, které p?i rally d?lat nelze. Nap?íklad jsme projí?d?li zatá?ky r?znou stopou, abych vid?l, co bylo nejrychlej?í. Porovnání dat bylo hodn? zajímavé a ohromn? prosp??né." Luis Perez-Companc: "Po ?védsku se moc t??ím, a? se znovu posadím do auta. Má první rally na sn?hu byla opravdu náro?ná. M?l jsem malou nehodu, co? mi moc nepomohlo, ale krom? toho jsem si to docela u?il. V Mexiku jsem zatím nikdy nejel, ale na ?otolin? jsem závodil u? mockrát. Proto snad vím, co mohu ?ekat. Je nádherné ?ídit Focus p?i takové rally." Malcolm Wilson, ?éf týmu: "Matthew absolvoval p?ed Mexikem velmi dobré testy. N?kte?í lidé si myslí, ?e Matthew sedí v aut? skoro po?ád a velkou m?rou se podílí na testech aut. Pravda je ov?em taková, ?e minulý týden absolvoval sv?j teprve první test ve 'stylu' mistrovství sv?ta, kdy m?l k dispozici svého in?enýra, s ním? mohl probrat v?echny zm?ny. Podle jeho slov byl pro n?j test velmi u?ite?ný." Zdroj a foto: www.stobartmotorsport.com LenkaZ

/ Zpět na přehled článků

/Související články

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Hänninen havaroval na testu

/ Další video...