English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Slavnostní a oficiální vyhlášení SHERON ?MPR 2005

15.02.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : Česká rally; zobrazeno : 9253x


A? jste asi, vzhledem k množství fám a spekulací, tomu už ani nev??ili, dne 24. února 2006 prob?hne slavnostní vyhlášení 'SHERON ?MPR 2005' a zárove? s ním se oficiáln? rozlou?íme se samotným ?eskomoravským Pohárem Rallye, který byl ze známých p?í?in ukon?en.
Rádi bychom touto cestou pozvali jezdce, mechaniky i fandy jednotlivých tým?, kte?í se za celou dobu fungování ?MPR zú?astnili n?kterého z podnik?, do RESTAURANT GRILLU DURAN v Hradci Králové, kde se od 20:00 na vás bude t??it nejen zdej?í obsluha, ale i ?lenové AAS. Úmysln? bylo zvoleno m?sto Hradec Králové, a to vzhledem ke své poloze, aby jak moravská, tak ?eská ?ást jezdc? m?la k místu stejn? daleko. Takté? i termín byl zvolen na páte?ní ve?er, aby posádky m?ly mo?nost své umíst?ní ?ádn? oslavit a d?stojn? se rozlou?it s uplynulým ro?níkem. Tak jako loni, i letos prob?hne vyhlá?ení ve v?ech vyhlá?ených t?ídách a samoz?ejm? i v absolutní klasifikaci, proto v??íme, ?e do srdce ?ech dorazíte v hojném po?tu. Aby bylo jisté, ?e na v?echny zbude ve?e?e, prosíme v?echny zájemce o na?e nezávazné setkání o závazné potvrzení své ú?asti na email info@virtucon.cz. Text a více informací: www.cmpr.cz Foto: Pavel Kacerovský, www.foto-kacerovsky.cz

/ Zpět na přehled článků

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Crash Seppa Wieganda na RZ 7 [VIDEO]

/ Další video...