English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Lapworth p?eci jen opouští svou funkci u Subaru

Zařazeno : MS0603

25.02.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : WRC; zobrazeno : 7514x


Subaru World Rally Team v pátek 24. února oznámil zm?ny ve svém managementu. David Lapworth odstupuje ze své funkce a bude nahrazen Paulem Howarthem, který je nyní zodpov?dný za provoz a technickou stránku týmu. Lapworth z týmu ale neodchází úpln?.
Lapworth nastoupí na novou pozici v Prodrivu a bude se podílet na novém projektu. "Pracoval jsem pro Subaru v mistrovství sv?ta velmi dlouho a m?l jsem to ?t?stí, ?e jsem se podílel na ?ad? úsp?ch?. Moc m? to bavilo, a proto není jednoduché opustit tým. Ale jsem si jistý, ?e odcházím z technicky velice vysp?lého týmu, který posune v budoucnosti Subaru k dal?ím úsp?ch?m. Osobn? se t??ím na novou výzvu spojenou s mou novou rolí u Prodrive," tvrdí David Lapworth. Richard Taylor, výkonný ?editel SWRT doplnil: "Jako jeden ze zakladatel? týmu se David v pr?b?hu minulých sedmnácti let významn? podílel na jeho úsp?chu a my jsme mu velice vd??ní. Je?t? p?ed jeho odchodem z funkce ud?lal tým v pr?b?hu ?ty? minulých m?síc? ?adu organiza?ních zm?n, jejich? cílem bylo krom? jiného významné zvý?ení technické spolupráce s japonskou centrálou Subaru. Stále v?t?í d?raz je kladen na paralelní vývoj civilních voz? Subaru a jejich WRC a výsledky této spolupráce se ur?it? projeví u? v následujících m?sících a letech. Máme skv?lý tým, kde je ka?dý p?esv?d?en, ?e jsme p?ipraveni vypo?ádat se s úkoly, které p?ed námi stojí." Oznámení zm?n na mana?erských postech SWRT p?i?lo pouhý týden p?ed startem Corona Rally México, kde bude své lo?ské vít?zství obhajovat jezdec Subaru Petter Solberg. Zdroj: www.wrc.com Foto: SWRT LenkaZ

/ Zpět na přehled článků

/Související články

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Polský start Martina Kočiho zhatila těžká havárie

/ Další video...