English versionDeutsch version
Polska 	zwolnienieMagyar változat
??????? ??????Versión en espa?ol
Rally-Mania.cz

/ Zpět na přehled článků

Bramborové Ok?íšky Karla Trojana

Zařazeno : MCR0601

07.03.2006 12:00
Tisknout článek
Kategorie : Česká rally; zobrazeno : 9235x


P?esn? 6,4 vte?iny d?lilo posádku Karel Trojan ? Petr ?ihák od bronzového umíst?ní na sobotním rallysprintu v Ok?íškách. V pr?b?hu sout?že se na bronzovém umíst?ní n?kolikráte ocitli, nakonec se ale t?etí místo stalo ko?istí Miroslava Jandíka, se kterým posádka ?KD URBAN PNEU RALLY TEAMU po celý pr?b?h sout?že svád?la krásný boj.
"Je to veliká škoda. Na tak krátké sout?ži nesmíte ud?lat žádnou chybu, aby jste mohli pomýšlet na mety nejvyšší. My jsme si sprint prohráli hned v první zatá?ce na páte?ním prologu. Na velice uklouzaném míst?, kde se muselo brzdit již na most?, nám to uklouzlo a s sebou jsme vzali i pár zátaras?. Nanešt?stí nám to i 'zhaslo' a tak jsme p?išli p?ibližn? o 14 vte?in, které nám pak v kone?ném zú?tování chyb?ly." V sobotu se schylovalo k velké stíhací jízd?. Karel s Petrem se pravideln? umis?ovali mezi ?ty?mi nejlepšími (2x dojeli ihned za nezadržitelným Josefem Semerádem), avšak smazat manko s pátku se jim již nepovedlo. "Jel jsem tak, jak mi to situace dovolovala. Prioritou pro nás z?stává velký mistrák a tak jsem se necht?l dopustit vážné chyby, která by m?la za následek poškození auta. Mimo to jsme dojížd?li gumy ze Šumavy a tím i p?ilnavost nebyla ideální. Závodit tak v sobotu s Pepou bylo nemyslitelné." Karel spole?n? s Petrem se na pr?b?žné t?etí místo podívali po t?etí rychlostní zkoušce a v tuto chvíli ztráceli na p?ed nimi druhého Ji?ího Volfa 12,3 vte?iny. Zde se však p?íliš dlouho neoh?áli a již na následující vložce, kde ob?ma 'nad?lil' Míra Jandík 1,2 sekundy museli své dosavadní místo uvolnit práv? tomuto jezdci. Karel s Petrem však zaveleli k útoku a po šesté RZ se jim Miroslava Jandíka poda?ilo op?t sesadit. V té chvíli m?li k dobru 1,4 vte?iny. Další rychlostka znovu zamíchala po?adím a bohužel pro posádku ?KD URBAN PNEU RALLY TEAMU se po?adí zm?nilo již definitivn?. Stopky v cíli po desáté RZ ukázaly horší celkový ?as o 6,4 sekundy než bronzový Miroslav Jandík a o 9,6 vte?iny než st?ibrný Ji?í Volf. Na famózn? jedoucího Josefa Semeráda se ztráta vyšplhala na 50,2 vte?iny. "Myslím si, že to byla velice vyrovnaná bitva až na Pepu Semeráda, který si cht?l jist? spravit chu? po jeho neúsp?šném vystoupení na Šumav?. Zde bychom cht?li Pepovi poblahop?át k vít?zství a skv?lé jízd?. Kdo nás však mile p?ekvapil a kdo ukázal, že se s ním musí také do budoucna po?ítat byl Jirka Volf." Letošní Rally Vyso?ina byla nejspíš tou poslední sout?ží, kde se musely posádky vypo?ádat s nástrahami zimy - sn?hem a ledem. "Na Vyso?in? panovaly krásné podmínky pro jízdu na pneu s hroty. Našt?stí byly oproti tréninku povolené a tak jsme se mohli ješt? jednou v tomto roce p?kn? sklouznout." P?eji ob?ma, aby již na Slovensku, kam se seriál MM?R koncem dubna p?est?huje, byli vid?t na stupních vít?z?. Hodn? št?stí! Text: Daddy & Karel Trojan Communication Foto: Ond?ej Pavlík

/ Zpět na přehled článků

/Související články

Rychlé hledání
ČSOB Pojišťovna
Nejvýhodnější povinné ručení online. s 10% slevou
Srovnejto.cz - výhodné pojištění vozidel s možností porovnání
Nejlevnější povinné ručení online od největšího poskytovatele online pojištění v ČR - ePojisteni.cz.
Najděte si nejlevnější operativní leasing pro soukromé osoby snadno a rychle.
Kalkulačka povinného ručení - ušetřilo s námi 91 % řidičů, buďte mezi nimi i Vy.

/Rodinný výlet Loebových = všechny vyhrané RZ

/ Další video...